Piagam Pelanggan Jabatan Pendidikan Tinggi

 • 1.

  Memberi maklumbalas awal dalam tempoh 3 hari bekerja dan maklumbalas perkembangan dalam tempoh 15 hari bekerja berhubung pengurusan aduan dari tarikh aduan diterima.

 • 2.

  Mengumumkan keputusan permohonan kemasukan pelajar dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum pendaftaran pelajar baharu  ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA.

 • 3.

  Merancang, melaksana dan menilai program pembangunan sahsiah, patriotism, uniti dan kesukarelawan mahasiswa IPT.

 • 4.

  Memaklumkan keputusan permohanan FRGS dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan.

 • 5.

  Menilai dan memproses permohonan daripada Universiti Awam yang lengkap diproses untuk diperakukan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi dan diluluskan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi dalam tempoh 45 hari bekerja.

 • 6.

  Mengeluarkan Surat Kelulusan Penubuhan IPTS dalam tempoh 45 hari bekerja setelah kesemua dokumen lengkap diterima.

Ikuti kami di media sosial rasmi:

©2020 Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pangajian Tinggi. Hak Cipta Terpelihara